2015

Bloostar

comentaris

Vídeo de mostra del transport de microsatèl·lits que dissenya la companyia Bloostar.

detalls
client
client final